Kingston TownИсполнитель: T-Love
Альбом: Miscellaneous
Длина: 03:49
Стиль: Рэп,Хип-Хоп

Текст клипа Kingston Town:

Mówiono О’ним Король
ж миеœмко Œwiêtej Ви¿Y в
Pamiêtam оси Z podstawówki
Жак ca3owa3 siê оси Z papie¿ет
Przeje¿д¿А3 ТЭ¿ sekretarz
когда przecinano wstêgê
Kingy poszed3 НС wagary
Pomarzyæ О’czymœ инным

Бы3 trochê zawsze Z на боку
НС bakier trochê бы3
Ш szkole nikt nie (ИНН для иностранцев wiedzia3
Czym Король naprawdê ¿У3

чтобы by3o trochê póŸniej
Mia3 przyjació3kê Ewê
Mieszkali wiêc бэз œлубу
я klepali s3odk1 biedê
Dawali czasem czadu
Бо lubili lekkie Драги
Znajomych by3o wielu
Wieczory я poranki

Ува¿аджем н s1siadów swych
Бо lubi1 dawaæ cynk
в TY wiesz кто rz1dzi Вт миеœсіе
ту бискуп оси Z komisarzem, царь

так mówi3 му przyjaciel
D3ugi, чуды Лоло
только когда wyszli НС ulicê
Zapaliæ spliffa оси Z столбец1
мам dosyæ номенклатуры торговой miasta
Czerwono-czarnej mafii
Цзы mnie rozumiesz Лоло
Цзы wiesz ко mnie trapi

Ш mieszkaniu blada Эва
Wyt3umaczyæ pragnie все
Бо komisarz wszed3 особое строение, дающее окно,
А спод 3ó¿ка wylaz3 бискуп

ко masz Вт kieszeni, Король?
Komisarz spyta3 Вт drzwiach
Palicie wci1¿ к œwiñstwo
Mieliœмой wiele skarg
а бискуп 3ypie Z на боку
в НС Кинге, чтобы НС Ewê
Вайоминг ¿yjecie ту bezbo¿ние
мойœlicie, ¿е ник получить nie wiem?

Зеир анпин posiadanie zielska
Dostaniesz dziesiêæ латек
Анпина nielegalny zwi1zek оси Z ni1
Nastêpnych parê kratek

Держзовнишинформœ Kingy siedzi W в голов
Wspomina добре днр
Napisa3 делать papie¿а
и летать d3ugi список
Œwi1teczn1 wys3a3 kartkê
у samego prezydenta
Lecz nikt О’ним Чжу¿ получить nie mówi
Nikt О’нима ние pamiêta


добавить комментарий